تعرفه خدمات صرافی پارسه

تعرفه خدمات ما

نظر به اینکه صرافی پارسه برای انجام حواله های خود به یک روش عمل کرده و میزان حواله تاثیری در این رویه ندارد لذا میزان حواله در مقدار کارمزد دریافتی نیز تاثیری نخواهد داشت.

جهت انجام حواله های بیشتر از ۱۰۰،۰۰۰ دلار به علت قوانین سخت بین المللی پیشنهاد صرافی پارسه برای دریافت سریعتر مبلغ حواله توسط ذینفع، تقسیم مبلغ حواله به مبالغ کمتر از ۱۰۰،۰۰۰ دلار می باشد، که برای هر حواله کارمزد به صورت مجزا کسر می گردد.
کارمزدها و کمیسیونها: صرافی پارسه تمام کارمزدها و کمیسیونهای انجام حواله را طبق تعرفه های موجود در لیست تعرفه ها و نرخ های خود به حساب ایشان منظور خواهد کرد و از مشتری مطالبه خواهد کرد. کارمزدهای قابل اعمال ممکن است به صلاحدید صرافی پارسه مورد بازبینی و ویرایش قرار گیرد و این امر نیاز به اطلاع رسانی به مشتری ندارد. در صورت عدم وجود دستور صریح از سوی مشتری مبنی بر چگونگی کسر کارمزد/کمیسیون، تمام هزینه های خارج از ایران بر عهده ذینفع حواله (گیرنده حواله) خواهد بود. اینگونه کارمزدها و کمیسیونها توسط بانک ذینفع (بانکی که گیرنده حواله نزد آن حساب دارد) یا بانک های واسطه کسر می شود و صرافی پارسه مسئولیتی در قبال این کارمزدها و کمیسیونها ندارد.
کمیسیون، کارمزد و هزینه های بانکهای کارگزار: بانک های کارگزار ممکن است بابت پرداخت وجه حواله، کارمزد، کمیسیون و یا هزینه های دیگری از حساب ذینفع کسر نمایند. بانک کارگزار ممکن است این کارمزدها، هزینه ها و کمیسیونها را از مبلغ حواله شده کسر نماید یا اینکه صورتحساب هزینه ها را برای صرافی جهت تسویه ارسال نماید. در حالت اول ذینفع حواله مبلغ کمتری نسبت به مبلغ ثبت شده در درخواست حواله دریافت می نماید و در حالت دوم مشتری (درخواست کننده حواله) بابت صورتحساب ارسالی توسط بانک کارگزار باید هزینه های مربوطه را به صرافی پرداخت نماید. صرافی پارسه به صلاحدید و تشخیص خود ممکن است مبلغ پیش پرداختی بر اساس نرخ های تقریبی از مشتری بابت پوشش این هزینه دریافت نماید.
نرخ ها و روال انتقال ارز خارجی: درخواست های حواله یک روزه به ساعت دریافت درخواست از مشتری و واریز وجه ریالی و همچنین به زمان بسته شدن معاملات کارگزاران در مقصد حواله بستگی دارد.