خرید و فروش انواع ارز

خرید و فروش انواع ارز و معرفی آن ها

خرید و فروش انواع ارز و معرفی آن ها

خرید و فروش انواع ارز جز خدماتی است که در اکثر صرافی ها از جمله صرافی پارسه قابل ارائه است . همانگونه که می دانیم ارز انواع مختلفی دارد . در زیر اشاره ای به چند نوع ارز رایج می نماییم :

۱ – ارز آزاد :
ارز آزاد در حقیقت ارزی است که نرخ آن به صورت آزاد است . به عنوان مثال نرخ دلار در بازار آزاد همان قیمت آن در معاملات رایج و نقدی روزانه است . در معاملات آزاد نقدی خریدار ارز و فروشنده فورا پس از انجام و پایان معامله ، ارز های مورد نظر را با هم دیگر تبادل می کنند .

۲ – حواله ارز :
حواله در حقیقت یک نوع دستور از سمت فرد پرداخت کننده به یک بانک خارجی است . در واقع در روش حواله ارز فردی که درخواست حواله را داده است از یک بانک و یا یک موسسه معتبر مانند صرافی تقاضای انجام حواله می نماید . آن بانک یا صرافی هم این درخواست حواله را به یکی از بانک های کارگزار خود در خارج از کشور ارسال می کند و به این ترتیب آن موسسه در خارج از کشور نسبت به پرداخت حواله به ذینفع مسئول خواهد شد .

۳ – ارز مبادله ای :
نوع دیگر از ارز های رایج در معاملات در بازار ارز ، ارز مبادله ای می باشد . هر روز به صورت روزانه و در یک نوبت ( اصولا حدود ساعت ۱۱ ) نرخ ارز مبادله ای و روزانه اعلام می شود . این نرخ با نام نرخ رسمی و یا نرخ دولتی شناخته شده است . این نرخ های رسمی یا دولتی از سمت بانک مرکزی و تحت نظارت این مرکز برای جلوگیری از نا به سامانی در بازار ارز تعیین شده اند .

۴ – ارز سنا :
منظور از ارز های سنا ، ارز هایی است که نرخ آن ها در سامانه سنا محاسبه و اعلام می گردد . نرخ ارز در سامانه سنا ، بر پایه ی تمامی معاملات ثبت شده در سامانه سنا از سمت تمام صرافی های مجاز کشور ، تعیین و محاسبه می شود . قابل ذکر است که این سامانه به طور مستقیم زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کند .