تعهد دولت برای ثبت سفارش واردات با دلار


تعهد دولت برای ثبت سفارش واردات با دلار

براساس ابلاغیه جهانگیری، فروش ارز به بانکها و صرافی های مجاز توسط نظام یکپارچه مدیریت « صادرکنندگان کالا باید از زمان راه اندازی سامانه از طریق این سامانه انجام شود.  متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به دستگاههای اجرایی به این شرح است: وزارت امور اقتصاد و دارایی-وزارت صنعت، معدن و تجارت-وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد ، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در اجرای بندهای ۵،۶،۷ تصویب نامه شاره ۴۳۵۳ /ت ۵۵۳۰۰ ه مورخ ۱۳۹۷.۱.۲۲ دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای یاد شده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل ابلاغ می شود: ۱-به منظور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی یا FOB گمرکی ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ارزش کالا به یکی از شکل های زیر یا ترکیبی از آنهااستفاده EXW یا FCA نماید.

معاون اول رییس جمهور در شیوه نامه ای ۱۲ بندی، شیوه فروش ارز حاصل از صادرات را ابلاغ و برای ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. به گزارش مهر، در این شیوه نامه صادرکنندگان مکلف شده اند ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، استفاده مایند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری نزد بانک ها. همچنین ۵ درصد باقیمانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. براساس این ابلاغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین خواهد شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. همچنین در بند دو این ابلاغیه آمده است: ارز حاصل از صادرات که نزد بانک سپرده گذاری می شود در هر زمان صرفا می تواند برای این امور صرف شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز.

فروش دلار تقلبی توسط دلالان

واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. تبصره-فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعام می شود. ۳-کلیه صادرکنندگان موظفند اطاعات مربوط به عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از صادرات )ساصا( ثبت مایند. ۴-عدم برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق این دستورالعمل توسط صادرکننده ظرف مهلت تعیین شده تخلف محسوب شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد. ۵-اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. ۶-کمیته قیمت گذاری کااهای صادراتی در گمرکات جمهوری اسامی ایران مکلف است در مقاطع دو ماهه قیمت کالاهای صادراتی را به روز نماید. ۷-صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می باشد و مبادات کالایی در بازارچه های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جز پ بند ۱ندارند.

۵ درصد باقی مانده به منظور تامین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود. الف-واردات در مقابل صادرات ب-پرداخت بدهی ارزی خود پ-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز ت-سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها تبصره ۱- مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد شد. تبصره ۲-وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا می تواند به مصرف بندهای الف، ب و پ برسد. تبصره ۳-فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان نظام یکپارچه مدیریت ارز  کالا باید از زمان راه اندازی سامانه طریق سامانه مزبور صورت گیرد. ۲-شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند.

تعیین نرخ ارز

۸-آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای پیمان های پولی سیستم بانکی به پول ملی تسویه می شوند مشمول این دستورالعمل می باشند. ۹-بانک ها و صرافی ها موظفند ارزهای خریداری شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند. ۱۰ -بانک ها می توانند مازاد ارز خریداری شده از صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند. ۱۱ -گمرکات جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اطلاعات پروانه های صادراتی را به محض صدور به صورت سیستمی به بانک مرکزی ارسال نماید. ۱۲ -انجام هر گونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه صدورالذکر واگذار می گردد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در دوران دولت احمدی نژاد، ۴۲ میلیارد دلار به بانک های عمومی و خصوصی داده اند و بانک ها به جای برطرف کردن نیاز مردم، ارز را چمدانی به جاهای دیگر بردند و فروختند و بانک مرکزی هم حساب و کتابی می کرد و در واقع منابع ارزی کشور در بانک های دوران دولت احمدی نژاد به تاراج رفت. عزت اله یوسفیان ما در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به بی برنامگی بانک مرکزی برای جایگزینی یورو اظهار داشت: در حال حاضر تمام قراردادها داخلی، خارجی و صندوق توسعه ملی بر اساس دار است، حتی روند گردش مالی، اقتصادی و ارزی کشور با دار انجام می شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه جایگزینی یورو یک شبه حتی سه ماهه نیز امکان پذیر نیست، ادامه داد: مام قوانین کشور براساس دار تنظیم شده است، تمام قراردادهای خارجی با دار است و احتمال اینکه طرف مقابل با تغییر مبنای پولی قرارداد موافقت کند بسیار کم است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری در دنیا می خواهند دلار از انحصار خارج شود، ادامه داد: بسیاری به دنبال چنین هدفی هستند اما تاکنون موفق نبودند، کشورهای آمریکایی از جمله اکوادور که در خط مقدم مبارزه با آمریکا است دلار را پول ملی خود در نظر گرفته است، بانک مرکزی عراق نیز مبنای فعالیت خود را دلار می داند با این حساب باید براساس واقعیت بخشنامه صادر کرد و از شعار دادن فاصله بگیریم. یوسفیان ما با بیان اینکه جایگزینی یورو در مدت دو سال امکان پذیر نیست، اظهارداشت: در بخش ارز، بانک مرکزی این مسئولیت را به تنهایی بر عهده ندارد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم با اشاره به اینکه دولت در بخشنامه ای دیگر بیان کرده است تا دو سال آینده همچنان با دلار کار می شود و پس از آن به طور قطع یورو جایگزین می شود، گفت: همان روز که مصوبه دولت برای جایگزینی یورو منتشر شد تعجب کردم که چطور می توان یک شبه چنین تغییری را کلید زد، البته تغییر دلار به یورو چیزی را تغییر می دهد و کار را سخت تر می کند. تمام قوانین کشور براساس دلار تنظیم شده است، تمام قراردادهای خارجی با دلار است و احتمال اینکه طرف مقابل با تغییر مبنای پولی قرارداد موافقت کند بسیار کم است وی تاکید کرد: بدون تعارف باید گفت که تبدیل دلار به یورو مبنای ثابتی ندارد و هر لحظه در حال تغییر است، حتما پیمانکاران خارجی این جایگزینی را می پذیرند آقایان بدون بررسی از جایگزینی یورو می گویند.

قیمت روز سکه در صرافی پارسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه بهار آزادی تک فروشی۱۷,۴۲۵,۰۰۰(۰%) ۰۱۷,۴۲۵,۰۰۰۱۷,۵۰۰,۰۰۰۳ اردیبهشت
سکه امامی تک فروشی۱۷,۸۵۰,۰۰۰(۰٫۲۸%) ۵۰,۰۰۰۱۷,۸۵۰,۰۰۰۱۷,۸۷۰,۰۰۰۱۲:۲۵:۲۲
نیم سکه تک فروشی۸,۷۳۰,۰۰۰(۰%) ۰۸,۷۳۰,۰۰۰۸,۸۶۰,۰۰۰۳ اردیبهشت
ربع سکه تک فروشی۵,۳۸۵,۰۰۰(۰%) ۰۵,۳۸۵,۰۰۰۵,۴۸۰,۰۰۰۳ اردیبهشت
سکه گرمی تک فروشی۳,۵۱۰,۰۰۰(۰٫۸۵%) ۳۰,۰۰۰۳,۵۱۰,۰۰۰۳,۵۲۵,۰۰۰۱۲:۰۱:۳۸
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینارزش ذاتیزمان
سکه بهار آزادی۱۷,۴۰۵,۰۰۰(۰%) ۰۱۷,۴۰۵,۰۰۰۱۷,۴۸۰,۰۰۰۱۳,۱۵۹,۶۵۳۳ اردیبهشت
سکه امامی۱۷,۸۰۰,۰۰۰(۰٫۵۶%) ۱۰۰,۰۰۰۱۷,۸۰۰,۰۰۰۱۷,۸۵۰,۰۰۰۱۳,۱۵۹,۶۵۳۱۲:۲۵:۲۲
نیم سکه۸,۷۰۰,۰۰۰(۰%) ۰۸,۷۰۰,۰۰۰۸,۸۳۰,۰۰۰۶,۶۰۴,۸۲۷۳ اردیبهشت
ربع سکه۵,۳۵۵,۰۰۰(۰%) ۰۵,۳۵۵,۰۰۰۵,۴۵۰,۰۰۰۳,۳۲۷,۴۱۳۳ اردیبهشت
سکه گرمی۳,۵۰۰,۰۰۰(۰٫۸۶%) ۳۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۱۵,۰۰۰۱,۶۶۱,۹۰۹۱۲:۰۱:۳۸

قیمت دلار و نرخ ارزها در صرافی پارسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
دینار کویت۱۸۵,۳۱۰(۰%) ۰۱۸۵,۳۱۰۱۸۵,۳۱۰۱ اردیبهشت
ریال عربستان۱۴,۳۵۰(۰%) ۰۱۴,۳۵۰۱۴,۳۵۰۳ اردیبهشت
ریال قطر۱۴,۶۰۰(۰%) ۰۱۴,۶۰۰۱۴,۶۰۰۳ اردیبهشت
ریال عمان۱۴۵,۱۲۰(۰%) ۰۱۴۵,۱۲۰۱۴۵,۱۶۰۳۱ فروردین
دینار عراق۵۲(۰%) ۰۵۲۵۲۱ اردیبهشت
دینار بحرین۱۴۳,۵۰۰(۰%) ۰۱۴۳,۵۰۰۱۴۳,۵۰۰۳ اردیبهشت
لیر سوریه۱۱۰(۰%) ۰۱۱۰۱۱۰۱ اردیبهشت
کرون دانمارک۹,۳۰۰(۰٫۹۷%) ۹۰۹,۳۰۰۹,۳۰۰۱۲:۰۴:۲۴
کرون نروژ۷,۰۰۰(۰٫۲۹%) ۲۰۷,۰۰۰۷,۰۰۰۱۲:۰۴:۲۴
روپیه هند۸۵۰(۰%) ۰۸۵۰۸۵۰۳ اردیبهشت
روپیه پاکستان۴۷۰(۰%) ۰۴۷۰۴۷۰۱ اردیبهشت
دلار سنگاپور۴۲,۲۰۰(۰%) ۰۴۲,۲۰۰۴۲,۲۰۰۳ اردیبهشت
دلار هنگ کنگ۷,۲۵۰(۰%) ۰۷,۲۵۰۷,۲۵۰۲۳ فروردین
رینگیت مالزی۱۳,۸۵۰(۰%) ۰۱۳,۸۵۰۱۴,۱۰۰۳ اردیبهشت
بات تایلند۲,۲۴۰(۰%) ۰۲,۲۴۰۲,۲۵۰۳۱ فروردین
روبل روسیه۸۹۰(۰%) ۰۸۹۰۸۹۰۱ اردیبهشت
منات آذربایجان۳۳,۸۸۰(۰%) ۰۳۳,۸۸۰۳۴,۴۶۰۲۹ فروردین
درام ارمنستان۱۲۰(۰%) ۰۱۲۰۱۲۰۱ اردیبهشت
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
دلار۴۲,۰۰۰(۰%) ۰۴۲,۰۰۰۴۲,۰۰۰۲۲ فروردین
دلار فردایی / سبزه۴۸,۱۰۰(۰%) ۰۴۷,۷۸۰۴۸,۴۶۰۲۵ بهمن
دلار فردایی / افشار۴۸,۸۳۰(۰%) ۰۴۸,۸۳۰۴۸,۸۳۰۲۵ بهمن
دلار نقدی / سبزه۴۷,۷۰۰(۰%) ۰۴۷,۷۰۰۴۸,۵۰۰۲۵ بهمن
دلار نقدی / افشار۴۹,۰۶۰(۰%) ۰۴۹,۰۶۰۴۹,۰۶۰۲۵ بهمن
دلار / سلیمانیه۵۴,۲۵۰(۰%) ۰۵۴,۲۵۰۵۴,۲۵۰۳ اردیبهشت
یورو۶۸,۳۵۰(۰٫۰۷%) ۵۰۶۸,۳۵۰۶۸,۴۰۰۱۲:۰۹:۵۴
پوند انگلیس۸۰,۱۰۰(۰٫۴۴%) ۳۵۰۸۰,۱۰۰۸۰,۱۰۰۱۲:۰۱:۵۲
درهم امارات۱۵,۱۰۰(۰٫۷۹%) ۱۲۰۱۵,۱۰۰۱۵,۱۰۰۱۲:۰۱:۴۱
لیر ترکیه۱۴,۵۰۰(۰%) ۰۱۴,۵۰۰۱۴,۵۰۰۳ اردیبهشت
یوان چین۹,۴۱۰(۰%) ۰۹,۴۱۰۹,۴۱۰۳ اردیبهشت
ین ژاپن۵,۱۰۰(۰%) ۰۵,۱۰۰۵,۱۰۰۳ اردیبهشت
دلار کانادا۴۴,۹۰۰(۰%) ۰۴۴,۹۰۰۴۴,۹۰۰۳ اردیبهشت
دلار استرالیا۴۴,۳۰۰(۰%) ۰۴۴,۳۰۰۴۴,۴۰۰۳ اردیبهشت
دلار نیوزیلند۴۰,۶۵۰(۰%) ۰۴۰,۶۵۰۴۰,۶۵۰۳ اردیبهشت
فرانک سوئیس۵۸,۲۰۰(۰٫۱۷%) ۱۰۰۵۸,۲۰۰۵۸,۲۰۰۱۲:۰۴:۲۴
افغانی۷۳۰(۰%) ۰۷۳۰۷۳۰۳ اردیبهشت
کرون سوئد۶,۷۰۰(۰٫۱۵%) ۱۰۶,۷۰۰۶,۷۰۰۱۲:۰۴:۲۴

قیمت حواله ارزی در صرافی پارسه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
حواله یورو شرکتی۶۶,۷۰۰(۰%) ۰۶۶,۷۰۰۶۷,۰۰۰۱۹ فروردین
حواله یورو شخصی۶۶,۷۰۰(۰%) ۰۶۶,۷۰۰۶۷,۰۰۰۱۹ فروردین
حواله یورو دستی ترکیه۵۷,۵۵۰(۰%) ۰۵۷,۵۵۰۵۷,۵۵۰۳ اسفند
حواله روپیه هند۸۳۰(۰%) ۰۸۳۰۸۳۰۲۹ فروردین
حواله کرون سوئد۶,۴۹۰(۰%) ۰۶,۴۹۰۶,۴۹۰۲۹ فروردین
حواله فرانک سوییس۵۶,۳۵۰(۰%) ۰۵۶,۳۵۰۵۶,۳۵۰۲۹ فروردین
حواله یوان چین۸,۶۸۰(۰%) ۰۸,۶۸۰۸,۶۸۰۲۹ فروردین
حواله رینگیت مالزی۱۴,۰۲۰(۰%) ۰۱۴,۰۲۰۱۴,۰۲۰۲۹ فروردین
حواله ریال عمان۱۳۵,۰۳۰(۰%) ۰۱۳۵,۰۳۰۱۳۵,۰۳۰۱۸ فروردین
حواله دینار کویت۱۶۰,۰۰۰(۰%) ۰۱۶,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰۲۸ بهمن
عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
حواله دلار آمریکا شرکتی۵۵,۶۰۰(۰%) ۰۵۵,۶۰۰۵۶,۹۹۰۲۸ فروردین
حواله دلار آمریکا شخصی۵۴,۳۵۰(۰%) ۰۵۴,۳۵۰۵۴,۶۰۰۱۹ فروردین
حواله دلار دستی ترکیه۴۶,۹۰۰(۰%) ۰۴۶,۹۰۰۴۶,۹۰۰۳ اسفند
حواله پوند۷۷,۸۹۰(۰%) ۰۷۷,۸۹۰۷۷,۸۹۰۲۹ فروردین
حواله درهم امارات۱۳,۷۵۰(۰%) ۰۱۳,۷۵۰۱۳,۷۶۰۱۶ فروردین
حواله دلار کانادا۴۵,۰۱۰(۰%) ۰۴۵,۰۱۰۴۵,۰۱۰۲۹ فروردین
حواله دلار استرالیا۴۳,۹۰۰(۰%) ۰۴۳,۹۰۰۴۳,۹۰۰۲۹ فروردین
حواله دلار نیوزلند۴۰,۰۰۰(۰%) ۰۴۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰۱۸ فروردین
حواله ین ژاپن۵۱۰(۰%) ۰۵۱۰۵۱۰۲۹ فروردین
حواله روبل روسیه۹۲۰(۰%) ۰۹۲۹۲۰۲۸ بهمنصرافی پارسه : خرید و فروش انواع حواله ارزی ، اعلام نرخ لحظه ای ارز ، خرید و فروش دلار ، خرید و فروش سکه ، ارسال پول به ایران ، ارسال پول به کشورهای دیگر

راه های ارتباطی صرافی پارسه :

تماس با شماره های : ۵۴۹۰۱ (خط ویژه) – ۸۸۹۰۸۰۰۰ – ۸۸۹۳۴۳۹۰ – ۸۸۹۳۴۳۹۱

فکس :  ۸۸۸۵۴۳۸۴

آدرس : تهران، میدان فاطمی، ضلع جنوب شرقی، پلاک ۴/۱

کانال تلگرام : صرافی پارسه

وبسایت : www.parsehex.com

اخبار صرافی پارسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *